Nadare Oy

Tietosuojaseloste

Tämä on Nadare Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.05.2018. Viimeisin muutos 23.05.2018.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Nadare Oy

Kivipyykintie 6
01260 Vantaa
0400 997 209
Y-tunnus: 2662654-6

Rekisteriasioista vastaava

Nadare Oy

Kivipyykintie 6
01260 Vantaa
0400 997 209

Lisätietoja voi kysellä sähköpostilla nadare.oy@gmail.com arkipäivisin 09.00 - 15.00.

Rekisterin nimi

Nadare Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Nadare Oy:n asiakasrekisteriä käytetään tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja asiakkuuden hoitoon sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • asiakkaan nimi
  • yritys/organisaatio
  • yhteystiedot
  • laskutustiedot
  • tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähde on asiakas itse tilatessaan tuotteita tai palveluita Nadare Oy:lta.

Tietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopantalousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä myöskään luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin säilyttäminen ja suojaus

Nadare Oy:n asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmä sijaitsee lukituissa tiloissa.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin itsestään tallennetut tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkistuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla nadare.oy@gmail.com.

Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä voi oikaista, täydentää tai poistaa rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon joko oma-alotteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.

Muut oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää hänelle osoitettu suoramarkkinointi ym. mainostaminen kirjallisella yhteydenotolla rekisterin ylläpitäjään sähköpostilla nadare.oy@gmail.com.